Komunikat w sprawie naboru UZUPEŁNIAJĄCEGO do klasy sportowej na rok szkolny 2019/2020

Opublikowano: 2019-05-05 10:30, Numer artykułu: 11535

Dnia 13 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy, na sali gimnastycznej, odbędą się próby sprawnościowe do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców.

 

Warunkiem przystąpienia kandydatów do testów motorycznych jest:

- złożenie do 10.05.2019 w sekretariacie szkoły podania ws. przyjęcia ucznia do klasy sportowej (załącznik 2);

- pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w testach lub posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu.

 

Wymagany jest strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Testy będą obejmowały:

- pomiar wzrostu;

- próby sprawnościowe: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 10 x 5 m oraz rzut piłeczką palantową;

- ocenę ekspercką.

Więcej informacji w załączniku 1„Program szkolenia w sporcie - piłka siatkowa”.