„Bydgoskie Półkolonie 2019” - INFORMACJA O OPŁATACH

Opublikowano: 2019-05-31 16:09, Numer artykułu: 13210

OPŁATY ZA PÓŁKOLONIE

 

 

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika półkolonii odbywających się w Szkole Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60zł za tygodniowy turnus do dnia 5 czerwca 2019 r.

  konto bankowe nr 33 1240 6452 1111 0010 4799 9328  

Przelew musi zawierać następujące informacje: 

Imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

 

Zgodnie z regulaminem półkolonii z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

- ZAPISY OD 16 MAJA –

 

Szkoła Podstawowa nr 9 zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie Półkolonie 2019” (szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/ ).

W SP9 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1-> 24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2 -> 1 – 5 lipca 2019

Turnus 7 -> 5 – 9 sierpnia 2019

Turnus 9 -> 26 – 30 sierpnia 2019

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 roku w godzinach 8:00 – 15:00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 roku na konto bankowe SP9. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie SP9.

Zapraszamy do zapisów. Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.